Hotel In Between

Panieńszczyzna (obok Lublina), Polska
zakres: wnętrza + branding + informacja kierunkowa
klient: Vanilla Group
powierzchnia: ok. 6000 m.kw.
rok: projekt 2015, realizacja 2015-2016